Center for liv

Stress på programmet

Center for liv afholder seminarer og workshops om stress, stress-relaterede lidelser samt 'stress og livsglæde'. Vi tilbyder også foredrag og events om stress og deltager gerne i debatten om stress i medierne.
Du kan få støttet behandling med fokusering og TFT/EFT enten som enkelt sessioner eller som del af et forløb.
Send en kommentar under kontaktformularen under "kontakt" i menuen, så får du meddelelse om tilbud hertil

Om Center for liv

Center for Liv er en virksomhed med livskvalitet og bæredygtighed for øje.

Vores normale events foregår på Petersholm, men nogle gange er det måske uegnet eller for småt så der må vi improvisere. Gode indlæg koster tit penge, Energiflowet i pengestrømme er bare een af de måder vi ser på vores evne til at skabe værdi. Faktisk er vi fortalere for et pengeløst samfund. Ved kurser, workshops og engagerede personer, søger vi at blive klogere og udbrede viden og kendskabet til de ting i livet som er livsnødvendige og skaber livskvalitet i harmoni med naturen. Vi er ikke bange for at se forandring og vil hellere have indsigt end tryghed.
Vores internetside www.centerforliv.dk er lige blevet forandret, så vi har lidt indkøringsproblemer, men de er væk om nogle få dage